Informujemy, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin, od 01 września br. nasza Poradnia uzyska uprawnienia do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

Rejon działania Poradni w powyższych sprawach określa Uchwała Rady Miasta Lublin (tutaj można sprawdzić czy PPP2 jest poradnią właściwą dla placówki, do której uczęszcza dziecko)

Zgłoszenia w powyższych sprawach można składać począwszy od dnia 16 sierpnia br. w sekretariacie Poradni lub elektronicznie tutaj (tu dowiesz się więciej o naszych procedurach)


Szanowni Państwo


W naszej Poradni można korzystać ze wsparcia wszystkich specjalistów pracujących w Poradni: psychologów, pedagogów, logopedów, specjalistów SI, doradców zawodowych

n

Dzieciom i młodzieży udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Rodzicom i nauczycielom udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Obejmujemy opieką dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działań Poradni.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców Poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania.

Poradnia jest placówką publiczną podlegającą Prezydentowi Miasta Lublina.

Zapraszamy do kontaktu dzieci i młodzież, ich rodziców i nauczycieli.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w Poradni, w okresie pandemii pracujemy z zachowaniem zasad rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Sanepid.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie celu i terminu wizyty oraz zapoznanie się z obowiązującymi procedurami (linki poniżej).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Poradni

tel. 81 4423001 tel. kom. 882 436 851 poczta@ppp2.lublin.eu

Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku, gdzie będziemy umieszczać ciekawe i przydatne informacje:

Facebook Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie


AKTUALNOŚCI


Uwaga!! Wakacyjna zmiana godzin pracy Poradni!!!

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222 Pod tym numerem telefonu dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele mogą uzyskać profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów i prawników.

Informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych
prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022