Jak skorzystać z naszych usług


Aby skorzystać z pomocy specjalistów w Poradni należy:

>> Zadzwonić lub skontaktować się osobiście z sekretariatem (zob. Kontakt).

>> Sekretariat skieruje do specjalisty mającego pod opieką placówkę, do której uczęszcza dziecko lub do osoby odpowiedzialnej za rodzaj pomocy, po którą zgłasza się klient.

>> Specjalista, po wstępnym rozpoznaniu problemu umawia wizytę w Poradni, informuje, czy będą potrzebne dodatkowe dokumenty oraz  określa dalsze postępowanie.

>> Rodzice/pełnoletni uczeń składają wniosek o odpowiednią formę pomocy (zob. Druki do pobrania).

>> W razie jakichkolwiek problemów, pytań, czy wątpliwości należy kontaktować się ze specjalistą, który zajmuje się sprawą (kontakt telefoniczny przez sekretariat w godzinach pracy specjalisty lub kontakt mailowy – adresy do wszystkich specjalistów są dostępne w zakładce Pracownicy).