Logopedzi


Anna Gmiter-Szpatowicz – neurologopeda, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logorytmiki.

Mając na uwadze problem coraz częściej pojawiających się u dzieci niedosłuchów przeprowadza przesiewowe badania słuchu przy użyciu Platformy Badania Zmysłów Medincus.

W kręgu jej głównych zainteresowań zawodowych znajduje się dyslalia anatomiczna i funkcjonalna oraz opóźniony rozwój mowy. Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w kursach, konferencjach i szkoleniach. Wzbogaca swój warsztat pracy o nowoczesne, a przede wszystkim efektywne metody stymulacji i korygowania dysfunkcji obszaru ustno-twarzowego takie jak masaż logopedyczny, mioterapia, regulatory funkcji MFS.

Kontakt e-mail: aszpatowicz@ppp2.lublin.eu


Sylwia Gromczyńska – neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany.

Specjalizuje się w terapii logopedycznej i neurologopedycznej dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy. Poszerza wiedzę z zakresu diagnozy autyzmu i zaburzeń psychicznych.  Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej, również logorytmiki. Prowadzi terapię neurologopedyczną , bazując na indywidualnym, dostosowanym do dziecka programie. Dąży do wypracowania poprawnej i swobodnej komunikacji swoich podopiecznych, gdyż jest to dla niej najlepszą nagrodą i motywacją do dalszego działania. Zawsze pełna optymizmu i wiary w ludzi.

Kontakt e-mail: sgromczynska@ppp2.lublin.eu