Dzieci przedszkolne


Zapraszamy do Poradni, gdy:

>> rodziców lub nauczycieli niepokoi zachowanie dziecka,

>> dziecko jest osobą z wybranym rodzajem niepełnosprawności (ruchową, intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi),

>> dziecko jest przewlekle chore i z tego powodu gorzej funkcjonuje,

>> dziecko słabiej się rozwija (ruchowo, poznawczo, emocjonalnie, językowo),

>> dziecko ma trudności w adaptacji do grupy rówieśniczej,

>> występują trudności w realizacji rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,

>> dziecko przejawia szczególne uzdolnienia i zainteresowania,

>> rodzice chcą pomóc dziecku wszechstronnie się rozwijać.