Uczniowie szkół podstawowych


Zapraszamy do Poradni, gdy:

>> uczeń ma trudności w adaptacji do warunków szkolnych (np. po pobycie za granicą),

>> występują trudności w nauce czytania, pisania oraz  w liczeniu,

>> uczeń jest osobą z niepełnosprawnością lub jest chory, co znacznie utrudnia mu lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,

>> występuje wada wymowy,

>> uczeń przejawia szczególne uzdolnienia i zainteresowania,

>> rodzice lub nauczyciele są zaniepokojeni zachowaniem dziecka,

>> rodzice chcą poznać możliwości dziecka, jego predyspozycje i uzdolnienia,

>> rodzice chcą pomóc dziecku w jego wszechstronnym rozwoju.