Rodzice


Zapraszamy do Poradni, gdy:

>> w rodzinie występuje trudna, kryzysowa sytuacja,

>> występują problemy wychowawcze z dzieckiem,

>> rodzice chcieliby uzyskać poradę czy skonsultować się w sprawie dziecka,

>> rodzice chcieliby poprawić swoje kompetencje wychowawcze,

>> rodzice chcieliby poszerzyć swoją wiedzę dotycząca wychowania i kształcenia ich dzieci.