Nauczyciele


Poradnia udziela pomocy, gdy:

>> nauczyciel wymaga wsparcia w swojej pracy wychowawczej,

>> potrzebne są wskazówki do pracy dydaktycznej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

>> potrzebne jest wyjaśnienie informacji zawartych w opiniach i orzeczeniach,

>> nauczyciel chciałby uzyskać poradę czy skonsultować się w sprawach podopiecznych dzieci i uczniów,

>> nauczyciel chciałby uzyskać pomoc w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.