Uczniowie szkół ponadpodstawowych


Zapraszamy do Poradni, gdy:

>> uczeń ma trudności w nauce,

>> występują trudności w adaptacji do warunków szkolnych (np. po pobycie za granicą),

>> uczeń jest niepełnosprawny lub chory, co mu znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,

>> uczeń chciałby poznać własne predyspozycje, uzdolnienia, określić ścieżkę planowanej kariery edukacyjnej i zawodowej,

>> uczeń przejawia szczególne uzdolnienia i zainteresowania,

>> uczeń ma problemy w kontaktach z rówieśnikami,

>> uczeń chce zdobyć wiedzę jak doskonalić swój wszechstronny rozwój.